Детско полицейско управление в 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“

10 октомври беше истински празник за нашите ученици – ден, изпълнен с много емоции и интересни преживявания. Г-жа Груева, директор на 4. ОУ “Проф. Джон Атанасов” и г-н Валери Симеонов, началник на 8 РПУ подписаха споразумение за сътрудничество и създадоха Детско полицейско управление в нашето училище.  Доброволци и преки участници в него са учениците от III б клас на 4. ОУ, които в продължение на 2 години ще се запознават в детайли с полицейската работа и ще научат основните си права и задължения, ще придобият знания и умения за справедливо, честно и отговорно поведение.

Гости на събитието бяха кмета на Район Искър г-н Ивайло Цеков, ст. ком. Георги Алексиев – зам. директор на СДВР, Стефан Попов, началник на 8 сектор на СДВР, гл. инс. Петър Петров – началник сектор Детска престъпност в ГДНП и г-жа Пепа Видаркинска – уредник на музей МВР и др.

Пред доброволците, учениците от трети и четвърти класове и гостите бяха проведени демонстрации на конния ескадрон към Столична дирекция на вътрешните работи, специалните полицейски сили, спецсилите на мотоциклети и водачи на служебни кучета.

След демонстрацията повечето ученици бяха убедени, че искат да се посветят на професии, свързани с реда и справедливостта. А доброволците обещаха да спазват Етичния кодекс в Детското полицейско управление – да уважават и защитават хората, да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушенията, да се грижат за своята безопасност и тази на другите, да носят отговорност за своите постъпки, да овладяват гнева и страха си, да бъдат вежливи и добронамерени, да познават своите права и задължения да отстояват правата си без да засягат правата на другите, да не отминават зов за помощ и да бъдат готови да помагат на хора в беда, да допринасят за приятелството и партньорството в детския полицейски екип, да вярват в себе си и никога да не се предават.