Десет ученици и трима учители в Белград, Сърбия

Незабравима пролетна ваканция изкараха десет ученици от 5 до 7 клас в гр. Белград, Сърбия.

Те, заедно със заместник-директор г-жа Петрунова и учителите г-жа Галева и г-жа Атанасова гостуваха на Sedma beogradska gimnazija от 1 до 5 април 2024 година.

Учителите наблюдаваха работата на колегите си, както в часовете, така и в извънкласните форми. Те имаха възможност да обменят информация относно образователните системи на България и Сърбия, а също знания и опит в преподаването и формирането на устойчиви идеи и екологично възпитание на учениците.

Учениците участваха в учебни часове по различни предмети и се включиха в разнообразни извънкласни активности като уъркшопи на различна тематика, игри, танци, театър. Те упражниха английския си в неформалното общуване с връстници, но същевременно откриха колко близки са българският и сръбският език. В програмата Еко школо, нашите деца, съвместно със сръбските им връстници работиха по теми като глобалния глад, пестенето на вода и енергия, достъп до качествено образование и др.

Това е втората мобилност с ученици от първия ни акредитиран проект и третата за job shadowing на учители. В рамките на Еразъм акредитацията са планирани поне по две ученически мобилности в различни европейски страни всяка учебна година до 2027 г.