Дати за провеждане на Общински кръг на олимпиадите в 4.ОУ за 2023-2024 година

Математика: 09.12.23 г. от 9.00 ч.

История: 09.01.24 г. от 14.30 ч.

Физика: 10.01.24 г. от 14.30 ч.

География: 11.01.24 г от 14.30 ч.

Български език и литература: 15.01.24 г. от 14.30 ч.

Химия: 19.01.24 г. от 14.30 ч.

Биология: 24.01.24 г. от 14.30 ч.

При наложителна промяна на дата или час учениците ще бъдат уведомени.