График на дейностите за прием в математическата паралелка на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ за учебната 2021/2022 година

Вид дейностСрок
1Подаване на заявления за външни ученици.От 01 до 07 юли 2021 г.
2Обявяване на списъци с приетите ученици на 1. класиране.На 8 юли в 10 ч.
3Потвърждение от родителите на класиралите се ученици (препоръчително е това да стане с телефонно обаждане на тел.: 02 889 96 26).На 9 и 12 юли 2021 г.  
4Обявяване на свободни места за 2. класиране.13.07.2021 г.

Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали през учебната 2020/2021 г. в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-долу показатели.