Children illustration

График за присъствено обучение в 4. ОУ “Проф. Джон Атанасов”

  1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.  (включително) – присъствено се обучават учениците от 7. клас.
  2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. (включително) – присъствено се обучават учениците от 5. клас.
  3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. (включително) – присъствено се обучават учениците от 6. клас.