Children illustration

График за присъствено обучение в 4. ОУ “Проф. Джон Атанасов”

  1. От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. (включително) – присъствено се обучават учениците от 5. и 6. клас.
  2. От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. (включително) – присъствено се обучават учениците от 6. и 7. клас.
  3. Учениците от 1. – 4. клас продължават да се обучават в училище.