Празник на буквите в 1 Б клас с класен ръководител Анна Костадинова и втори учител Емил Апостолов
1 В клас с класен ръководител Даниела Манолова и втори учител Юлияна Славова
“Станах аз човек грамотен!” при 1 Г клас с учители г-жа Ива Иванова и г-жа Анелия Николова
Празник на буквите в 1 Д клас с класен ръководител Бисерка Николова и втори учител Рени Ганчева
Куклен театър “Великденска приказка” с ученици от 2 А клас (29.04.21)
Флашмоб мартеница с ученици от 4 А клас (1.3.2021)
Проекти на 4 Д клас от рециклирани материали (1.5.21)
4 Г клас участваха в кампанията “Капачки за бъдеще” (2021)
2 Б клас намериха ново приложение на рециклирани предмети (2021)
Кътове за отмора в коридорите на 4.ОУ (2021)
Шевица от рециклирани материали (2021)
Отбелязване на Националния празник от 1 Б клас (3.03.2021)
Шевици от 3 В клас (2021)
I А клас гони вируса и злото с кукерските маски. (22.02.2021)
Теодора Дечева от 6 Б, Калоян Григоров от 6 Д и Анна Георгиева от 6 Б клас проведоха проучване за знанията по география на хората от „Дружба“. Учениците споделиха: „Използвахме картата на снимката, за да помолим случайни хора да намерят на нея различни държави. Въпросите започваха от лесни (покажете България) и стигаха до по-трудни (покажете държави като Саудитска Арабия, Монголия, Иран и др.). След това показвахме различни знамена, които трябваше да разпознаят. Знанията на хората по география са добри, но много от тях се притесняваха да отговорят.“ (22.02.2021 г.)
2 Б клас Колективен проект “Морско дъно”, изработен в Занимания по интереси. (16.02.2021 г.)
Учениците от 2 А попълват книжката по проект “Комуникация в действие” на програма Еразъм+. В книжката ще споделим какво са за децата семейството и училището. Ще изразяваме мисли, впечатления, проблеми и начините за тяхното разрешаване. Книжката ще бъде допълвана с идеи от всички партньори, участващи е проекта. Това ще е от полза за подобряване адекватното изразяване на емоциите на учениците, самоконтрола и комуникацията между тях . (16.02.2021 г.)
Леденото кралство на 3 Д клас (12.02.2021 г.)
Награди на ученици
Годишен концерт на 4.ОУ
Годишен концерт на 4.ОУ
Годишен концерт на 4.ОУ
Годишен концерт на 4.ОУ