Висок резултат на Константин Петров от 7 Г на Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

4. ОУ се гордее с големия успех на Константин Петров от 7 Г клас с ръководител
госпожа Мариета Геортиева. На Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации, проведен в град Русе, резултатът на Константин от двата етапа е Отличен 5.75. За високия си успех той бе награден от националната комисия. Пожелаваме му още много успехи занапред!