Безплатна почивка за ученици по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“ /Срокът за подаване на декларациите е до обяд на 29.06.2021 г./

Уважаеми родители, Националната програма „Отново заедно“ предлага безплатна почивка за ученици. Срокът за подаване на декларациите е до обяд на 29.06.2021 г.
Тук можете да се запознаете с критериите за подбор на ученици и да изтеглите декларация за кандидатстване.

Критерии за подбор на ученици по програма „Отново заедно“

Деца – 60 ; Ръководители – 6

Равномерно разпределени в начален етап и прогимназия – по 30

Ученици, които няма да бъдат допуснати до класиране:

 1. Ученици, които имат 10 или над 10 отсъствия по неуважителни причини
 2. Ученици с наложени санкции от класен ръководител или ПС
 3. Ученици, които са получили повече от 10 забележки за лошо поведение

При равен брой точки по гласуваните от Педагогическия съвет критерии следва да се проведе жребий.

Критерии:

 1. Продължителност на обучението в ОРЕС:
 2. до 1 месец – 0 т.
 3. над 1 месец – 1 т.
 • Социален статус на учениците:
 • ученици, включени в безплатно столово хранене – 2 т.
 • ученици от многодетни семейства – 3 и повече деца – 2 т.
 • ученици, които са сираци или полусираци – 2 т.
 • Ковид, удостоверен с документ или карантина:
 • преболедували ученици – 2 т.
 • преболедували близки – 1 т.
 • Успех по всички предмети за учебната 2020/2021 година:
 • Отличен 6 – 3 т.
 • Отличен 5,50 – 2 т.
 • Мн. добър 5 – 1 т.
 • Активности в различни дейности, участие в състезания, олимпиади и получени награди:
 • Национален кръг – 3 т.
 • Областен кръг – 2 т.
 • Училищен кръг – 1 т.